Rechtsgebieden / Zakelijk

Medezeggenschapsrecht


Indien een onderneming 50 of meer werknemers in dienst heeft, hebben de werknemers recht hebben op medezeggenschap binnen de onderneming via een zogenaamde ondernemingsraad.
 Deze ondernemingsraad heeft onder meer een adviesrecht bij belangrijke financieel-economische en organisatorische besluiten binnen de onderneming, zoals de overdracht van zeggenschap, inkrimpen of uitbreiden van de werkzaamheden en fusies of reorganisaties. Daarnaast heeft de ondernemingsraad een instemmingsrecht. De instemming is vooral nodig bij besluiten over het sociale beleid van de onderneming, zoals de werktijden, vakantieregeling, functiewaardering en opleiding.

 

Voorkomen beter dan genezen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat specialisten in een (tè) laat stadium worden ingeschakeld. Het is raadzaam vanaf het begin juridisch advies in te winnen. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen en extra kosten voorkomen.

 

Uw belang voorop

Wij kennen de markt en de specifieke regelgeving. Bij ons advies en begeleiding kijken wij
 naar uw kansen, mogelijkheden en mogelijke obstakels. Op basis daarvan bepalen wij samen 
met u de juiste juridische aanpak en de te nemen stappen. Hierbij stellen wij uw belangen altijd voorop.

 

Wij helpen u graag!


Onze specialisten in medezeggenschapsrecht.
Bel 020 61 81 781 of mail ons.

Foto Foto Foto Foto Foto

Meer zakelijke dienstverlening


Direct contact »
Stel een vraag »
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042