Rechtsgebieden / Zakelijk

Ondernemingsrecht


Gaat u reorganiseren? Wilt u specifieke contracten opstellen? Heeft u vragen over de statuten, wilt u een vennootschap ontbinden, een incassoprocedure opstarten? Allemaal vraagstukken die onder het ondernemingsrecht geschaard worden.

 

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een dynamisch onderdeel van het recht, waar veel verschillende 
regels bij komen kijken en waar de belangen hoog kunnen oplopen. Wij bieden een brede dienstverlening op het gebied van ondernemingsrecht. Wij kunnen u 
onder andere adviseren en begeleiden bij:


- Vennootschapsrecht
- Aandeelhoudersgeschillen
- Algemene civiele advies- en procespraktijk
- Agentuur-, distributie-, en franchiseovereenkomsten
- Incasso's
- Verzekeringsrecht
- Algemene voorwaarden
- Wanprestatie en schadevergoeding
- Reorganisatie en sanering
- Surséance van betaling en faillissement

 

Voorkomen beter dan genezen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Uit ervaring blijkt dat specialisten in een (tè) laat stadium worden ingeschakeld. Het is raadzaam vanaf het begin juridisch advies in te winnen. Hierdoor kunt u onaangename verrassingen en extra kosten voorkomen.

 

Uw belang voorop

Wij kennen de markt en de specifieke regelgeving. Bij ons advies en begeleiding kijken wij
 naar uw kansen, mogelijkheden en mogelijke obstakels. Op basis daarvan bepalen wij samen 
met u de juiste juridische aanpak en de te nemen stappen. Hierbij stellen wij uw belangen altijd voorop.

Wij helpen u graag!


Onze specialisten in ondernemingsrecht.
Bel 020 61 81 781 of mail ons.

Foto Foto Foto Foto

Meer zakelijke dienstverlening


Direct contact »
Stel een vraag »
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042