Rechtsgebieden / Zakelijk

Aanbestedingsrecht


Bent u inschrijver in een aanbestedingsprocedure en hebt u bezwaren in het kader van een aanbestedingsprocedure? Vraagt u zich af of wel de juiste aanbestedingsprocedure wordt gevolgd? Of is uw inschrijving afgewezen en bent u van mening dat de aanbestedende dienst dit niet op goede gronden heeft gedaan? Of dat de aanbesteder de aanbestedingsregels niet correct heeft toegepast? Dit zijn allemaal vraagstukken waar u als inschrijvende partij in een aanbestedingsprocedure mee te maken kunt krijgen.

 

Aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht is een omvangrijk en dynamisch onderdeel van het recht. Het aanbestedingsrecht kent ook vele raakvlakken met andere rechtsgebieden. Van een handelend inschrijver/gegadigde wordt in het aanbestedingsrecht verwacht dat hij zich proactief opstelt bij het naar voren brengen van bezwaren in het kader van een aanbestedingsprocedure. Veel inschrijvende partijen weten niet dat dit meebrengt dat zelfs al in een vroegtijdig stadium contact kan plaatsvinden tussen de marktpartij en de aanbestedende dienst om verval van recht daartoe in een later stadium te voorkomen. Bovendien voorkomt dit miscommunicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Wij begeleiden u daarin graag. Maar ook wanneer achteraf blijkt dat u niet de winnende partij bent en de opdracht aan een andere partij wordt gegund, kunnen wij u helpen om na te gaan of de aanbestedende dienst de aanbestedingsregels wel correct heeft nageleefd. Indien nodig, kunnen wij namens u handhaving daarvan eisen door het instellen van beroep tegen een voorlopige gunningsbeslissing.  

 

Uw belang voorop

Wij kennen de markt en de specifieke regelgeving. Bij ons advies en begeleiding kijken wij naar uw kansen, mogelijkheden en mogelijke obstakels. Op basis daarvan bepalen wij samen met u de juiste juridische aanpak en de te nemen stappen. Hierbij stellen wij uw belang altijd voorop.

Wij helpen u graag!


Onze specialisten in aanbestedingsrecht.
Bel 020 61 81 781 of mail ons.

Foto

Meer zakelijke dienstverlening


Direct contact »
Stel een vraag »
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042