Philippe Raaijmaakers

Partner
Foto Mijn LinkedIn

Praktijk

Arbeidsrecht
Contractenrecht
Erfrecht
Franstalige zaken

 

Opleiding

Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
Opleiding tot Mediator

 

Bijzonderheden / nevenactiviteiten

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch

 

Lid Franse Kamer van Koophandel
Lid Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam
Werkervaring vóór advocatuur: Executive Search Bureau, Franse
Kamer van Koophandel Amsterdam

 

Publicaties

- F.W. Brans & Ph.A.J. Raaijmaakers, Het belang van de legitimaris bij het voortbestaan van de legitieme portie, Tijdschrift Erfrecht 2021, afl. 4, p. 64 t/m 69. 

- F.W. Brans & Ph.A.J. Raaijmaakers, Het recht van de onterfde legitimaris op informatie over de periode vóór het overlijden van de erflater uit hoofde van artikel 4:78 lid 1 BW, Tijdschrift Erfrecht 2020, afl. 1, p. 17 t/m 24.

- F.W. Brans & Ph.A.J. Raaijmaakers, De rechten en plichten van de erfgenaam die met een legaat is belast, Tijdschrift Erfrecht 2018, afl. 6, p. 174 t/m 179. 

- F.W. Brans & Ph.A.J. Raaijmaakers, Het recht van de legitimaris op informatie over de periode voor het overlijden van de erflater, Tijdschrift Erfrecht 2017, afl. 1, p. 8 t/m 15.

- F.W. Brans & Ph.A.J. Raaijmaakers, De objectivering van de bevoordelingsbedoeling in het erfrecht, Tijdschrift Erfrecht 2015, afl. 6, p. 137 t/m 142.

 

 

 

 »