Blogs/nieuws

Filter berichten op ... »
Afbeelding

Is een besluit tot aanvraag voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) instemmingsplichtig?

26 maart 2020
Lees meer »
Afbeelding

Corona-maatregelen voor de werkgever: verruiming Borgstellingskrediet voor de Landbouw per 18 maart 2020

18 maart 2020
Lees meer »
Afbeelding

Voorkom onnodig procederen en weet wanneer instemming van de ondernemingsraad nodig is

4 november 2019
Lees meer »
Afbeelding

VvE niet schadeplichtig wegens ontbreken causaal verband

31 juli 2019
Lees meer »
Afbeelding

Kan na beneficiaire aanvaarding de wettelijk beschermde positie alsnog worden prijsgegeven door feitelijk handelen? Een vraag waar menig schuldeiser graag antwoord op wil hebben…

8 april 2019
Lees meer »
Afbeelding

Opdrachtgevers doen er goed aan na te gaan of de opdrachtnemer is verzekerd

2 oktober 2018
Lees meer »
Afbeelding

Rechter matigt boete van 10% van de koopsom wegens niet tijdig leveren woning tot nihil

29 maart 2018
Lees meer »
Afbeelding

Is het mogelijk een definitief geworden uitspraak aan te tasten?

7 februari 2017
Lees meer »
< vorige 1 2
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »