Afbeelding

Is een besluit tot aanvraag voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) instemmingsplichtig?


Eerder schreef ik op deze website een blog “voorkom onnodig procederen en weet wanneer instemming van de ondernemingsraad nodig is.” De vraag die zich in deze tijd van Coronacrisis opdringt is of een besluit tot aanvraag voor de NOW de instemming behoeft van de ondernemingsraad. Het antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk te geven.

 

Geen expliciete vermelding in de Wet op de Ondernemingsraad (WOR)

Een besluit tot aanvraag voor de NOW staat niet expliciet vermeld in de door artikel 27 WOR voorgeschreven gevallen, waarbij instemming van de ondernemingsraad nodig is (ik ga voorbij aan de mogelijkheid dat dit voortvloeit uit de CAO of bedrijfstak). Het risico is echter dat, mocht achteraf toch blijken dat het besluit instemmingsplichtig is, de ondernemingsraad de nietigheid van dat besluit kan inroepen binnen een maand nadat de ondernemer het besluit heeft medegedeeld, of wanneer de ondernemingsraad zelf is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan het besluit.

 

De NOW is in het belang van de werknemer

Het besluit tot aanvraag voor de NOW is naar zijn aard van groot belang voor de werknemer. Alleen al hierdoor ben je snel geneigd te denken dat het besluit dan dus ook instemmingsplichtig is. Het doel van de NOW is echter dat de werkgelegenheid bij de werkgever wordt behouden. Bovendien worden er, dit in tegenstelling tot de werktijdverkortregeling, geen WW-rechten van de werknemer opgesoupeerd. De kans dat een ondernemingsraad zich niet in het besluit tot aanvraag zal kunnen vinden en daarvan achteraf de nietigheid inroept, lijkt zeer gering.

 

Conclusie

Moet dan toch maar voor alle zekerheid de instemming van de ondernemingsraad worden gevraagd? Naar mijn mening gaat dit te ver: gezien al het voorgaande - namelijk dat snel moet worden gehandeld, dat de wettekst niet expliciet vermeldt dat het besluit tot aanvraag instemmingsplichtig is en dat het besluit tot aanvraag in het belang van de werknemer is - loopt de werkgever naar mijn mening een aanvaardbaar risico indien een besluit tot aanvraag wordt genomen zonder instemming van de ondernemingsraad. 

 

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, of wilt u uw specifieke situatie aan ons voorleggen voor advies, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »