Afbeelding

Opdrachtgevers doen er goed aan na te gaan of de opdrachtnemer is verzekerd


Stelt u zich de volgende situatie eens voor. U hebt als opdrachtgever een bedrijf in de arm genomen - in het geval van de te behandelen zaak voor het werken met een snijbrander op een woonschip - en er ontstaat door deze werkzaamheden een grote brand, met veel schade tot gevolg. U stelt het bedrijf aansprakelijk voor de gevolgen, maar het bedrijf biedt geen verhaal en gaat failliet. Het is om die reden raadzaam om vóór het verstrekken van een opdracht na te gaan met wie u precies zaken doet en of diegene beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is immers niet vanzelfsprekend. Met uitzondering van bepaalde sectoren is dit wettelijk niet verplicht en de premies zijn hoog. Als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade wordt veroorzaakt en een bedrijf is niet verzekerd en gaat failliet, blijft u met lege handen achter.

 

Maar zelfs dan nog kan het fout gaan, zie Rechtbank Den Haag 15 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9668. In deze zaak was de opdrachtnemer weliswaar verzekerd, maar weigerde de verzekeraar desondanks (en met succes) tot uitkering van de schade over te gaan omdat de werkzaamheden, die het bedrijf aan het schip had verricht, niet onder de dekking van de polis vielen. En zelfs als de werkzaamheden wél onder de dekking van de polis hadden gevallen, dan zou de brandschade nog steeds niet zijn gedekt omdat niet was voldaan aan de garantiebepalingen. De werkzaamheden kwamen dan ook voor rekening en risico van het inmiddels failliete bedrijf zelf. Een laatste poging van de opdrachtgever om de assurantietussenpersoon van het failliete bedrijf aan te klagen, mislukte eveneens. Weliswaar was het zijn taak te waken voor de belangen van de verzekeringnemer bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen, maar hij kon aannemelijk maken dat hij actief had gevraagd naar de werkzaamheden van het bedrijf en dat de directie hem had verteld dat zij alleen werkzaamheden verrichtten, waar veel minder risico’s aan vast zaten dan daadwerkelijk het geval was geweest. Het kon de tussenpersoon zodoende dan ook niet worden verweten dat hij de verzekerde hoedanigheid niet had gewijzigd. De vorderingen van de opdrachtgever tegen de assurantietussenpersoon werden eveneens afgewezen.

 

Gezien deze risico’s zijn er dan ook veel opdrachtgevers die alleen nog maar met bedrijven willen samenwerken, die goed zijn verzekerd voor eventuele schade bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Om uw rechten zo veilig mogelijk te stellen is het raadzaam om vóór het verstrekken van de opdracht de verzekeringspolis op te vragen en in te zien.

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »