Afbeelding

Corona-maatregelen voor de werkgever: verruiming Borgstellingskrediet voor de Landbouw per 18 maart 2020


Als gevolg van het coronavirus wordt de land- en tuinbouwsector zowel
nationaal als internationaal geconfronteerd met een afnemende vraag naar producten. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen onder druk staan of (veelal bederfelijke) producten niet afgezet kunnen worden.

 

De Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën stellen in de Kamerbrief over Noodpakket banen en economie daartoe het volgende:

 

“De aard van de sector maakt dat niet zonder meer andere afzetkanalen of -markten gevonden kunnen worden of dat productie niet snel afgestemd kan worden op de vraag. Bovendien laat een teelt zich niet uitzetten en moet doorgewerkt worden om te kunnen oogsten, ook al is er geen afzet. Hierdoor kunnen land- en tuinbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen komen.”

 

Als tijdelijke maatregel om de coronacrisis het hoofd te bieden, wordt met ingang van 18 maart 2020 de borgstelling van het kabinet voor kredieten van agrarisch ondernemers onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten verruimd. 

 

Meer vragen over oplossingen? Neemt u gerust contact met ons op.

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »