Achtergrond foto

Disclaimer


Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.


De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

 

AD Advocaten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan AD Advocaten of haar toeleveranciers.


Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AD Advocaten.

 

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

 

AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam
e-mail advocatuur:
mail@adadvocaten.nl

 

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover AD Advocaten geen controle heeft. AD Advocaten draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo