Afbeelding

Wab nu?


Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 

1. Vanaf 1 januari 2020 zal de i-ontslag grond worden ingevoerd.

Op dit moment dient de werkgever nog een voldragen ontslaggrond aan te voeren, vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om omstandigheden/ontslaggronden te combineren (behoudens de grond voor een bedrijfseconomisch ontslag en de ontslaggrond wegens langdurige arbeidsongeschiktheid). Bij een ontbinding op basis van deze cumulatiegrond kan de rechter een aanvullende vergoeding toe kennen aan de werknemer. Let op; de start van de procedure bepaalt of het oude of nieuwe recht van toepassing is waarbij het gaat om het moment van indienen van het verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst;

 

2. Het recht op de transitievergoeding bestaat direct vanaf aanvang van de arbeidsovereenkomst.

Ook indien sprake is van beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de proeftijd. Voor elk gewerkt jaar gaat de transitievergoeding 1/3 bedragen, ook voor contracten die langer dan 10 jaar duren.

 

3. Op basis van de WAB mogen weer drie contracten in drie jaar tijd worden afgesproken.

De tussenpoos blijft zes maanden en een dag. Bij CAO kan hiervan worden afgeweken.

 

Let op: op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 is een ketenregeling van drie jaar van toepassing. Dus ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

 

4. De werknemers die op payroll basis werken, krijgen dezelfde primaire, secundaire en collectieve arbeidsvoorwaarden zoals die gelden in de onderneming waar de payrollmedewerker ter beschikking is gesteld.

 

5. De WAB verduidelijkt wanneer sprake is van een oproepovereenkomst.

De arbeidsovereenkomsten waarbij de normale arbeidsomvang niet is vastgelegd en de arbeidsovereenkomsten waarin verschillende duren zijn overeengekomen, worden als oproepovereenkomsten beschouwd. Daarnaast worden maatregelen getroffen om de verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Een oproepkracht moet vier dagen van te voren worden opgeroepen en heeft anders het recht om te weigeren.

 

Let op: na een contractperiode van twaalf maanden (dus dit kan al in januari 2020 spelen) is een werkgever verplicht om de oproepkracht een arbeidsovereenkomst aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt. De gemiddelde arbeidsduur van de daaraan voorafgaande twaalf maanden vormt daarbij uitgangspunt. Als geen aanbod wordt gedaan door werkgever, dan heeft de werknemer recht op niet-genoten loon vanaf de uiterlijke datum waarop de werkgever het aanbod had moeten doen. Een werknemer hoeft overigens niet in te stemmen met een aanbod.

 

6. De WW-premie wordt voordeliger in geval van een vast contract ten opzichte van een tijdelijk contract.

 

In een notendop betreffen dit de wijzigingen die de WAB met zich meebrengt. Vragen? Bel of mail op euverman@adadvocaten.nl

 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »