Francine Brans

Senior Jurist
Foto

Francine is in 2000 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam in het Nederlands recht (hoofdrichtingen Privaatrecht, Constitutioneel recht en Bestuursrecht met aantekening Rechtspleging). Sindsdien is Francine werkzaam in de advocatuur waarbij zij, naast het verrichten van juridisch inhoudelijke werkzaamheden voor advocaten, regelmatig fungeert als aanspreekpunt voor cliënten. Francine is een ervaren kracht die hecht aan een grondige aanpak van een zaak en het bieden van een luisterend oor voor de cliënt en diens wensen. Francine beschikt over de stageverklaring advocatuur. Francine heeft met name ervaring op de volgende terreinen: Algemeen verbintenissenrecht, Erfrecht, Arbeidsrecht, Personen- en Familierecht, Mededingingsrecht, Incasso en Procesrecht.  

 

Publicaties

F.W. Brans & Ph.A.J. Raaijmaakers, Het recht van de onterfde legitimaris op informatie over de periode vóór het overlijden van de erflater uit hoofde van artikel 4:78 lid 1 BW, Tijdschrift Erfrecht 2020, afl. 1, p. 17 t/m 24, klik hier.

 

F.W. Brans & Ph.A.J. Raaijmaakers, De rechten en plichten van de erfgenaam die met een legaat is belast, Tijdschrift Erfrecht 2018, afl. 6, p. 174 t/m 179, klik hier

 

F.W. Brans & Ph.A.J. Raaijmaakers, Het recht van de legitimaris op informatie over de periode voor het overlijden van de erflater, Tijdschrift Erfrecht 2017, afl. 1, p. 8 t/m 15, klik hier.

 

F.W. Brans & Ph.A.J. Raaijmaakers, De objectivering van de bevoordelingsbedoeling in het erfrecht, Tijdschrift Erfrecht 2015, afl. 6, p. 137 t/m 142, klik hier.»