Afbeelding

Wetsvoorstel "Werken waar je Wilt" van de baan


Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken regelt de rechten van de werknemer ten aanzien van onder meer de arbeidsplaats. De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen als hij zijn arbeidsplaats wil wijzigen. Werkgevers met minder dan tien werknemers vallen buiten het toepassingsbereik van de wet. Ook kan bij cao van de Wet flexibel werken worden afgeweken. De Wet flexibel werken is daarmee van driekwart dwingend recht. 

 

Het voorstel was: "ja, tenzij"

Het voorstel wilde de Wet flexibel werken wijzigen in die zin dat een verzoek van de werknemer om aanpassing van zijn arbeidsplaats vrijwel altijd door de werkgever moest worden goedgekeurd ("ja, tenzij"). Afwijzen mocht alleen als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen zouden verzetten, of als de door de werknemer verzochte arbeidsplaats een locatie was buiten het grondgebied van de Europese Unie en/of niet het woonadres van de werknemer of de werklocatie van de werkgever. 

 

Voorstel van de baan

Nu het wetsvoorstel van de baan is, geldt dat het de werkgever vrijstaat om een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats af te wijzen op welke grond dan ook. Natuurlijk moet wel worden gemotiveerd waarom het verzoek om aanpassing wordt afgewezen, maar daarvoor gelden verder geen inhoudelijke kaders.

 

Kortom

Het is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend dat de werknemer bijvoorbeeld thuiswerkt. De werknemer zal daarvoor een verzoek moeten indienen bij de werkgever, waarbij het niet meteen is gezegd dat dit verzoek door de werkgever zal worden toegewezen. Het staat de werkgever vrij om het verzoek af te wijzen, waarbij de motivering niet aan specifieke voorwaarden is verbonden.

 

Behalve de aanpassing van de arbeidsplaats regelt de Wet flexibel werken ook de rechten van de werknemer ten aanzien van arbeidsduur en werktijd. Voor dergelijke verzoeken geldt dat het voor de werkgever wel moeilijker is om deze te weigeren.

 

Wilt u als werknemer een verzoek indienen tot aanpassing van uw arbeidsplaats, arbeidsduur of werktijd en wilt u weten waaraan een dergelijk verzoek moet voldoen, of wilt u als werkgever weten of u een dergelijk verzoek kunt afwijzen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »