Afbeelding

Weigering van erfgenaam om informatie te geven aan andere erfgenamen kan zwaar worden bestraft


De eisen van redelijkheid en billijkheid brengen met zich mee dat erfgenamen over en weer recht hebben op informatie over de omvang en samenstelling van de nalatenschap. Dat betekent dat iedere erfgenaam de verplichting heeft om aan zijn mede-erfgenaam informatie te verstrekken die de mede-erfgenaam nodig heeft voor het bepalen van zijn erfrechtelijke aanspraken.

 

In een recente zaak bij het Hof Arnhem-Leeuwarden (25 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:6289) stonden partijen tot elkaar in verhouding als broer en zusters. Zij waren de erfgenamen van hun ouders. Omdat één zuster door de ouderlijke boedelverdelingen gerechtigd was geworden tot alle goederen, had zij ook de beschikking gekregen over de administratie van haar ouders. Verder was zij testamentair verplicht om de erfdelen van haar broer en zuster uit te keren. Echter, na 20 jaar had zij dit nog steeds niet gedaan. Ook weigerde zij informatie te verstrekken, zodat het nagenoeg onmogelijk was om de erfrechtelijke aanspraken te bepalen. Zowel Rechtbank als Gerechtshof hebben nu bepaald dat dit gedrag met flinke dwangsommen kan worden bestraft.

 

De zuster voerde nog als verweer dat het na verloop van meer dan 20 jaar nagenoeg onmogelijk was geworden om de benodigde informatie aan te leveren. Het Gerechtshof oordeelt dat dit probleem was ontstaan doordat zij had nagelaten binnen een redelijke termijn na het overlijden van haar ouders deze stukken te verzamelen en aan de anderen te laten zien. Dit kwam dus voor haar eigen rekening en risico.  

 

Deze uitspraak benadrukt nogmaals het belang van een open communicatie en een eerlijke informatie voorziening tussen erfgenamen. Verkrijgt u onvoldoende informatie om uw erfrechtelijke aanspraken te bepalen, neemt u dan gerust contact met ons op om uw specifieke situatie voor te leggen.

 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »