Afbeelding

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) als vervolg op regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)


De eerdere TOGS-regeling bestond uit een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-- en gold voor ondernemers in de sectoren die het meest werden geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus. Deze regeling kan inmiddels niet meer worden aangevraagd. Met ingang van 30 juni 2020 geldt de TVL als vervolg op de eerdere TOGS.

 

Bij TOGS ook TVL

MKB-ondernemers en ZZP’ers die voorheen in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling, kunnen eveneens gebruik maken van de TVL-regeling. Bij de TVL-regeling gaat het om een subsidie voor dezelfde ondernemers om de doorlopende vaste lasten van de onderneming te voldoen. U moet dan wel (opnieuw) een aanvraag indienen voor de TVL-regeling, ook wanneer u al eerder een beroep hebt gedaan op de TOGS-regeling en in dat kader reeds een tegemoetkoming hebt ontvangen.

 

Vereisten TVL

Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie moet de hoofdactiviteit van de onderneming op 15 maart 2020 zijn geregistreerd onder één van de vereiste KvK SBI-codes en moet de onderneming tenminste 30% omzetverlies hebben. Van ondernemingen met een omzetverlies van minder dan 30% wordt verwacht dat zij liquiditeitsproblemen zonder steun van de overheid zullen weten te voorkomen.

 

Ook hier weer het "vestigingsvereiste"

Inmiddels hebben wij in het kader van de uitvoering van TOGS de nodige vragen gekregen over het "vestigingsvereiste". Omdat zowel de TOGS-regeling als de TVL-regeling is bedoeld als tegemoetkoming in omvangrijke vaste lasten (anders dan personeelslasten), richt ook de TVL-regeling zich uitsluitend op ondernemers met een vestiging buiten de woning waar degene aan wie de onderneming toebehoort zelf woont, tenzij het een vestiging betreft die fysiek is gescheiden van de woning en een eigen opgang heeft. Deze eis geldt niet voor ambulante ondernemingen en horecaondernemingen met een horecagelegenheid.

 

Vragen?

Hulp nodig bij de aanvraag van deze maatregel of andere vragen? Neem contact op met Quintijn Gijsbers (020-6181781)

 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »