Afbeelding

Ondernemingsraad kan preventieve rol spelen bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer


Het medezeggenschapsrecht geeft werknemers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de besluitvorming in een bedrijf. Bij een bedrijf met tenminste vijftig werknemers gebeurt dit door middel van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan een preventieve rol spelen bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

 

Goed werkgeverschap

De werkgever is vanuit ‘goed werkgeverschap’ verplicht om de werknemer een veilige werkomgeving te bieden. Onderdeel daarvan is het voeren van een beleid gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag als psychosociale arbeidsbelasting. Onder psychosociale arbeidsbelasting valt niet alleen grensoverschrijdend gedrag, maar bijvoorbeeld ook werkdruk, discriminatie en pesten. De controle op de naleving van deze verplichting gebeurt door middel van het civiele recht, doorgaans wanneer een werknemer met de gevolgen van het ontbreken van een deugdelijk beleid is geconfronteerd. Wanneer blijkt dat de werkgever tekort is geschoten, dan kan het slachtoffer (materiële en immateriële) schade claimen van de werkgever. De werkgever heeft dus alle belang bij het voeren van een correct arbeidsomstandighedenbeleid. De ondernemingsraad kan de werkgever daarbij van dienst zijn.    

 

Preventieve rol van de ondernemingsraad

De werkgever behoeft in bepaalde door de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voorgeschreven gevallen de instemming van de ondernemingsraad (artikel 27 WOR). Daaronder valt ook een besluit tot vaststelling of wijziging van de arbeidsomstandigheden en de behandeling van klachten. De werkgever moet dus instemming van de ondernemingsraad hebben voor het vaststellen of wijzigen van het beleid gericht op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Als de ondernemingsraad niet akkoord gaat, mag de werkgever het besluit niet nemen. Doet de werkgever dat toch, dan kan de ondernemingsraad via de kantonrechter de nietigheid van het besluit inroepen. De ondernemer kan op zijn beurt de kantonrechter vragen om vervangende toestemming om het besluit toch te mogen nemen (artikel 27 lid 4 WOR). Verder is van belang dat de ondernemingsraad de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen moet bevorderen en discriminatie moet voorkomen (artikel 28 WOR). Dit alles kan bijdragen aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Verder vinden tussen de werkgever en de ondernemingsraad ook regelmatig overlegvergaderingen plaats en wordt daardoor het overleg tussen werkgever en werknemers bevorderd. Verder kan de ondernemingsraad ook zelfstandig voorstellen doen aan de werkgever.

 

Kortom

De zorgplicht van de werkgever strekt ertoe dat er een beleid moet zijn om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en te voorkomen. Schiet de werkgever daarin tekort, dan kan dat een werkgever duur komen te staan in de zin van schadevergoedingsverplichtingen voor slachtoffers én daders. Het is van belang dat de werkgever zich realiseert dat de ondernemingsraad actief bij het beleid kan worden betrokken en dat dit kan zorgen voor het creëren van meer draagvlak binnen de organisatie. Als het beleid wordt gesteund door de ondernemingsraad, wordt het ook eerder geaccepteerd door de werknemers.  

 

Ik sta regelmatig ondernemingsraden bij. Wilt u weten wat uw ondernemingsraad voor het arbeidsomstandighedenbeleid van uw bedrijf kan betekenen, belt of mailt u mij gerust om uw specifieke situatie aan mij voor te leggen.

 

 

 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »