Afbeelding

#MeToo op de werkvloer


Op grond van de Arbowet dient de werkgever ervoor te zorgen dat de werknemers zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Dit gaat verder dan het voorkomen van lichamelijk letsel. De werkgever heeft ook de plicht om psychisch leed door pesten of seksuele intimidatie te voorkomen. Hoe pakt u dat aan?

 

Protocol ongewenst gedrag 

Een protocol ongewenst gedrag geeft de werkgever de mogelijkheid om de normen en waarden die in het bedrijf gelden uit te dragen en te benoemen welk gedrag als ongewenst wordt bestempeld.  

In dit protocol dient ook te worden opgenomen welke interne klachtprocedure geldt indien zich een situatie van ongewenst gedrag voor zou doen en wie de vertrouwenspersoon is met wie de situatie kan worden besproken. Let wel, dit is niet alleen van belang voor de werknemer die zich op het standpunt stelt dat hij slachtoffer is van ongewenst gedrag maar ook voor de werknemer die dit ernstige verwijt wordt gemaakt.

 

Hoor en wederhoor 

Hoor en wederhoor is van essentieel belang. Alleen op basis daarvan kan vervolgens een zorgvuldig onderzoek worden ingesteld. Aan de hand van de uitkomst van een zorgvuldig onderzoek kan vervolgens de afweging worden gemaakt of juridische consequenties geboden zijn.

 

Kortom 

Een goed beleid met betrekking tot wangedrag op de werkvloer is van essentieel belang en voorkomt een aansprakelijkstelling vanwege schending van de zorgplicht.

 

Een protocol laten opstellen of andere vragen? Bel of mail euverman@adadvocaten.nl

 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »