Afbeelding

De rol van de ondernemingsraad in tijden van coronacrisis


Werknemers kunnen via het medezeggenschapsrecht invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen een bedrijf. Bij een bedrijf met tenminste vijftig werknemers gebeurt dit door middel van de ondernemingsraad. Daarin zitten vertegenwoordigers van de werknemers. De werkgever heeft in bepaalde, door de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voorgeschreven gevallen, de instemming nodig van de ondernemingsraad (artikel 27 WOR). Vraagt de werkgever ten onrechte geen instemming, dan kan de ondernemingsraad achteraf de nietigheid van dat besluit van de werkgever inroepen.

 

Instemming ondernemingsraad nodig in tijden van coronacrisis?

Het is echter de vraag in hoeverre in deze tijd van coronacrisis - waarin snel en praktisch moet worden opgetreden - besluiten van de werkgever nog helemaal de instemming van de ondernemingsraad nodig hebben.

 

Geen instemming ondernemingsraad nodig bij besluiten van tijdelijke aard 

Uit artikel 27 WOR blijkt dat de werkgever geen instemming van de ondernemingsraad nodig heeft voor besluiten tot het nemen van tijdelijke maatregelen noodzakelijk om de continuïteit van het bedrijf te bevorderen en die bijvoorbeeld worden geadviseerd door het RIVM, de overheid en/of de branche.

 

Speelt de ondernemingsraad tijdens de coronacrisis dan helemaal geen rol meer?

Ondanks dat de ondernemingsraad voor besluiten van tijdelijke aard dus geen instemming hoeft te worden gevraagd, heeft de ondernemingsraad ook in tijden van crisis nog steeds een belangrijke rol. Zo heeft de ondernemingsraad tot taak om de naleving van voorschriften op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidomstandigheden en arbeids- en rusttijden zoveel mogelijk te bevorderen (artikel 28 WOR). Daaronder valt dus ook het voorkomen dat de getroffen maatregelen, ofschoon dus aanvankelijk aangegaan voor bepaalde tijd, een duurzaam karakter krijgen. De ondernemingsraad kan dit veilig stellen door, juist in tijden van crisis, aan te sturen op overlegvergaderingen en zodoende met de werkgever in overleg te blijven. Tijdens deze overlegvergaderingen heeft de ondernemingsraad uitgebreid de gelegenheid om voorstellen te doen voor regelingen die het bedrijf betreffen (artikel 23 WOR).

 

Bent u lid van een ondernemingsraad en wilt u meer weten over de rechten van de ondernemingsraad? Neemt u dan gerust contact met mij op.

 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »