Afbeelding

Corona-maatregelen voor de zzp'er tijdens coronacrisis


Veel zelfstandige ondernemers, zoals in de culturele sector en in de horeca, lopen noodgedwongen inkomsten mis als gevolg van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Om deze zelfstandigen te ondersteunen, zodat zij na de coronacrisis weer door kunnen gaan met hun bedrijf, komt de overheid nu met extra tijdelijke ondersteuning.

 

Deze overheidsmaatregel is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en houdt het volgende in:

1)    ondersteuning kan door de zzp'er worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal;

2)    de aanvragen worden versneld behandeld: al binnen vier weken voor een periode van maximaal drie maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud (nu is dat ongeveer dertien weken). De hoogte van de inkomensondersteuning bedraagt maximaal circa € 1.500,-- netto per maand. Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,--;

3)    de inkomensondersteuning kent verder geen vermogenstoets of partnertoets en behoeft later niet te worden terugbetaald. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en zal een lager rentepercentage worden gehanteerd dan thans volgens de Bbz geldt.

 

De regeling zal worden uitgevoerd door de gemeenten. Het moge duidelijk zijn dat de overheid een oproep doet aan zzp'ers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat daadwerkelijk nodig is.

 

Vragen over deze regeling? Neemt u gerust contact met ons op.

 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »