Afbeelding

Betekent de instemming van de ondernemingsraad ook automatisch de instemming van de individuele werknemer?


Werknemers kunnen via het medezeggenschapsrecht invloed uitoefenen op de besluitvorming van een bedrijf. Bij een bedrijf met tenminste vijftig werknemers gebeurt dit door middel van de ondernemingsraad. Daarin zitten vertegenwoordigers van de werknemers. De werkgever behoeft in bepaalde, door de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voorgeschreven gevallen, de instemming van de ondernemingsraad (artikel 27 WOR). Het is echter de vraag in hoeverre een individuele werknemer wordt gebonden door een instemming van de ondernemingsraad. Werkt zo'n instemming direct door in de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer?

 

Wetsgeschiedenis WOR: géén directe doorwerking in individuele arbeidsovereenkomst

Uit de wetsgeschiedenis van de WOR (in het bijzonder de Nota naar aanleiding van het Verslag, TK 1996-1997, 24 615, nr. 9, pagina 31) volgt dat instemming van de ondernemingsraad of overeenstemming met de ondernemingsraad in beginsel géén directe doorwerking heeft in de individuele arbeidsovereenkomsten van de werknemers. Wanneer de ondernemer en de ondernemingsraad het eens zijn over een wijziging van de arbeidsvoorwaarden, dan moet dit dus alsnog worden verwerkt in de individuele arbeidsovereenkomsten. Dat kan hetzij door middel van verkregen overeenstemming met de werknemer, hetzij door een beroep te doen op artikel 7:613 BW.

 

Hoge Raad

Interessant is dat bij de Hoge Raad thans een zaak speelt waarin het gaat om de vraag wat precies dan wel de betekenis is van de instemming van de ondernemingsraad. Vermeldenswaardig daarbij is het advies van de Procureur-Generaal, dat kan worden terug gelezen in ECLI:NL:PHR:2019:645.

 

Dus

Instemming van de ondernemingsraad wil in beginsel dus niet zeggen dat de individuele medewerkers ook aan de betreffende verandering zijn gebonden. Dit ondanks het feit dat hun vertegenwoordigers met de verandering hebben ingestemd.

 

De praktijk leert echter dat werknemers zich doorgaans helemaal niet verzetten als de ondernemingsraad eenmaal heeft ingestemd. De verandering kan zodoende dan ook gemakkelijk door de werkgever in de individuele arbeidsovereenkomst worden doorgevoerd. Het is van groot belang dat ondernemingsraden zich goed laten informeren voordat zij hun instemming aan de werkgever geven. 

 

Vragen? Ik adviseer veelvuldig ondernemingsraden en informeer u graag.

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »