Nienke de Vos

Senior Advocaat
Foto Mijn LinkedIn

Nienke de Vos is sinds 2001 verbonden aan AD advocaten en sinds 1998 advocaat. Zij heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Nienke stelt het belang van haar cliënten voorop en hecht aan een goede verstandhouding, persoonlijk contact en goede bereikbaarheid. Zij is geen ‘negen tot vijf’ advocaat en heeft een praktische benadering. Dit alles natuurlijk met het oog op het best haalbare resultaat.

 

Haar praktijk bestaat grotendeels uit strafzaken, waaronder Wegenverkeers- en fiscale (straf)zaken en TBS zaken. Tevens verleent zij rechtsbijstand aan jeugdige verdachten van strafzaken. Daarnaast heeft zij expertise op het gebied van procedures tegen het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijs (CBR), zaken waarin een alcoholslot wordt opgelegd en bij onderzoeken naar rijgeschiktheid. Naast strafzaken behandelt Nienke civiele zaken, met name bouw-  en contractuele zaken, waaronder (ver)huurkwesties.

 

Verder verleent Nienke specialistische rechtsbijstand aan personen die gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische kliniek, op last van het Openbaar Ministerie. Vanwege de raakvlakken met TBS zaken staat zij ook cliënten bij waarbij in een strafzaak een TBS maatregel (of een verlenging hiervan) wordt gevorderd. 

 

In haar vrije tijd doet Nienke veel aan fotografie en zeilt en roeit zij veel. Zij heeft in 2007 de Fotoacademie in Amsterdam afgerond. Dit heeft haar affiniteit met het intellectueel eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, vergroot.

 

Bijzonderheden / nevenactiviteiten
- Lid Vereniging van TBS Advocaten

- Lid Vereniging Psychiatrisch Patientenrecht Advocaten Nederland

- Lid Amsterdamse Criminalistenclub

- Lid Psychiatrisch Juridisch Gezelschap
- Vereniging Kunst & Cultuur Recht.

 

Rechtsgebiedenregister 

Mr. N. de Vos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 - Strafrecht

- Psychiatrisch patientenrecht

- TBS zaken

- Huurrecht

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 »