Afbeelding

Vereniging van Eigenaars kan appartementseigenaar verbieden van zijn appartement gebruik te maken en laten ontruimen


Marian Euverman

020-6181781

euverman@adadvocaten.nl

 

Dit blijkt uit een recente uitspraak in Kort Geding van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel van 14 maart 2018 (klik hier voor deze uitspraak). Het bijzondere aan deze zaak is dat de ontruimingsvordering niet was ingesteld door een verhuurder tegen een huurder op grond van schending van één of meer bepalingen in de huurovereenkomst, maar door een Vereniging van Eigenaars (VvE) en een individuele appartementseigenaar binnen een appartementencomplex waar de feitelijke bewoner van het appartement, dat eigendom was van twee andere appartementseigenaren, overlast veroorzaakte.

 

De VvE en de bovenbuurvrouw hadden de twee eigenaren van het appartement, de vermoedelijke huurder Menz.nu B.V. en de feitelijke bewoner van het appartement gedagvaard. De feitelijke bewoner stond onder bewind van Antonius Bewindvoering.

 

Bewezen werd dat de VvE en de bovenbuurvrouw ernstige geluidsoverlast en hinderlijk vervuilend en onzedelijk gedrag van de feitelijke bewoner ondervonden. Het was duidelijk dat zij hiervan herhaaldelijk melding hadden gedaan bij de twee appartementseigenaren en bij Menz.nu B.V. met het verzoek om maatregelen tegen deze bewoner te nemen. Zowel de twee appartementseigenaren als Menz.nu B.V. hadden dit nagelaten.

 

Onrechtmatige daad

Opvallend is dat er géén contractuele relatie bestond tussen deze partijen, met uitzondering van de reglementen die golden tussen de VvE enerzijds en de twee appartementseigenaren anderzijds. Zodoende hadden de VvE en de bovenbuurvrouw hun vorderingen gegrond op onrechtmatige daad.

 

De Voorzieningenrechter oordeelde dat de twee appartementseigenaren en Menz.nu B.V. onrechtmatig hadden gehandeld tegen de VvE en de bovenbuurvrouw. De feitelijke bewoner moest worden ontruimd en een veroordeling daarvoor werd toegewezen. Omdat de feitelijke bewoner onder bewind stond, werd zijn bewindvoerder veroordeeld tot ontruiming over te gaan.

 

Vergelijkbare zaak als precedent

Deze zaak sluit aan bij een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Almelo d.d. 30 augustus 2010, ECLI:NL:RBALM:2010:BN5621 (klik hier voor deze uitspraak). Ook in deze zaak werd het een appartementseigenaar wegens jarenlange overlast verboden om nog langer gebruik te maken van zijn appartement en werd hij in kort geding veroordeeld tot ontruiming van zijn appartement.   

 

Kortom

Ondervindt u als VvE en/of als individuele appartementseigenaar hinderlijke overlast van een andere appartementseigenaar en/of van degenen die dat appartement daadwerkelijk gebruiken, dan kunt u op grond van onrechtmatige daad ontruiming vorderen van zowel deze appartementseigenaar als degenen die daar daadwerkelijk verblijven.

 

Het is daarvoor niet noodzakelijk dat u kunt aantonen welke relatie er precies tussen de appartementseigenaar en de feitelijke gebruikers bestaat. Voldoende is dat kan worden aangetoond dat de feitelijke gebruikers er met de instemming van de juridische appartementseigenaar verblijven, zodat de appartementseigenaar ook in staat is om die situatie te beëindigen.

 

De VvE staat wel in een contractuele relatie tot de juridische appartementseigenaar. Op grond van het reglement blijft een eigenaar veelal zelf aansprakelijk voor de verplichtingen die uit het reglement voortvloeien, ongeacht of hij zijn privé-gedeelte aan een ander in gebruik heeft gegeven. Dat levert zodoende een extra grond op om tot ontruiming van deze eigenaar en/of de feitelijke gebruiker(s) van zijn appartement over te gaan. 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »