Afbeelding

Sloop van eigen schutting leidt alsnog tot onrechtmatige daad


Marian Euverman  

020-6181781

euverman@adadvocaten.nl

 

7 februari 2017

 

Als een schutting op een erfgrens staat, is de schutting mandelig. Het is dan niet toegestaan om de mandelige schutting zonder toestemming van de andere partij (de mede-eigenaar) af te breken en te vervangen. Wanneer de schutting op eigen grond staat, mag dat wel. Maar dan nog is voorzichtigheid geboden. Dit blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 1 februari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:495 (klik hier voor deze uitspraak).

 

In deze zaak was tussen naaste buren een geschil ontstaan omdat de ‘nieuwe’ buurman wegens nieuwbouwplannen de schutting wilde afbreken en wilde vervangen door een stenen muur. De ‘oude’ buurman, die daar al sinds 2007 woonde, had schriftelijk kenbaar gemaakt dat hij het niet eens was met de plannen om de schutting af te breken en had verzocht om de schutting te vervangen door een nieuwe schutting waarbij de bomen en klimpanten gespaard zouden blijven. 

Toen uit een landmeting uitgevoerd door het Kadaster bleek dat de schutting volledig op de grond van de nieuwe buurman stond, ging deze over tot sloop van de schutting. Daarop startte de oude buurman een procedure omdat de nieuwe buurman door het slopen en verwijderen van de oorspronkelijke erfafscheiding onrechtmatig zou hebben gehandeld. Ook vroeg de oude buurman meteen een 'verklaring voor recht' dat de weggehaalde schutting de erfgrens markeerde tussen de twee percelen, zodat de kadastrale erfgrens niet meer zou gelden. De oude buurman zou er dan grond bij krijgen.

 

De rechtbank stelt de oude buurman in het gelijk. Deze kon namelijk door verklaringen van oud-bewoners bewijzen dat de erfscheiding die werd aangegeven door de gesloopte schutting in ieder geval sinds 1992 feitelijk werd gehanteerd. Zodoende oordeelt de rechtbank dat sprake was van 'bezit te goeder trouw van tenminste tien jaar' door de oude buurman en zijn rechtsvoorgangers zodat aan de kadastrale grens voorbij moest worden gegaan en voortaan van de feitelijke erfscheiding door de weggehaalde schutting moest worden uitgegaan. Belangrijke rechtsoverweging van de rechtbank was dat ‘goede trouw’ ook aanwezig kan zijn bij iemand die door raadpleging van de kadastrale kaarten de juiste erfgrens had kunnen weten. Kadastrale kaarten behoren immers niet tot de openbare registers.

 

Voor de oude buurman was dit goed nieuws. Niet alleen kreeg hij meer grond maar ook moest de nieuwe buurman de nieuw gebouwde stenen muur afbreken en vervangen door een gelijksoortige schutting als de weggehaalde.

Voor de nieuwe buurman was dit extra zuur omdat de oude buurman ook nog eens op YouTube een vervelend filmpje over hem had geplaatst. Hij had daartegen bezwaar gemaakt, maar helaas vond de rechtbank het belang van de oude buurman op vrijheid van meningsuiting zwaarder wegen. Verder leed de nieuwe buurman door het weer moeten afbreken van de nieuwe stenen muur behoorlijke schade. Ook dat had hij aangegeven in de procedure, maar helaas vond de rechtbank daarvan dat deze voor zijn eigen rekening kwam omdat hij zonder juridisch onderzoek een financieel risico had genomen door tot afbraak over te gaan.   

 

Conclusie

Zelfs als met behulp van het kadaster kan worden aangetoond dat een erfafscheiding op eigen grond staat, dan nog is het dus niet zonder meer toegestaan om deze erfafscheiding zonder toestemming van de buren te verwijderen. Als de andere partij namelijk kan aantonen door verjaring toch mede-eigenaar te zijn (geworden), dan is afbraak onrechtmatig met alle gevolgen van dien. Wij adviseren u dan ook om vooraf met een advocaat te overleggen, zodat aan de hand van uw specifieke situatie kan worden beoordeeld of daadwerkelijk zonder risico tot sloop kan worden overgegaan. Dit voorkomt veel schade achteraf. Bent u daarentegen van mening dat sprake is van een mandelige erfafscheiding terwijl dit door de andere partij wordt betwist, dan kunt u eveneens contact met ons opnemen. Wij kunnen in dat geval voor u uitzoeken of er, bijvoorbeeld door verjaring, toch sprake is van een mandelige erfafscheiding.

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »