Afbeelding

Recht op een 'Corona-uitkering'?


Ook in ons koude kikkerlandje zijn inmiddels gevallen van corona bekend. De mondkapjes zijn al weken uitverkocht en de bacteriële handzeep is niet aan te slepen. Veel Nederlandse bedrijven treffen al maatregelen tegen het coronavirus. Maar, is de werkgever daartoe verplicht? Waar heb je als werknemer recht op bij besmettingsgevaar en krijg je doorbetaalt wanneer je in quarantaine moet?

 

Quarantaine
Om de verspreiding van corona te voorkomen zijn wereldwijd al verschillende groepen mensen in quarantaine geplaatst. De maatregel behelst het afschermen van risicobronnen ter vermindering van verspreiding van een infectie.

Ook in Nederland kan de overheid bij vaststelling van bepaalde besmettelijke ziekten (denk aan SARS, polio, pokken, etc.) zulk soort maatregelen opleggen. Denk hierbij aan gedwongen opname of thuis isolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine en verbod van beroepsuitoefening. Aan een verblijf in quarantaine valt dan ook – mits natuurlijk rechtmatig – niets te doen.

 

Thuisblijven (of werken) uit vrees voor besmetting?

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Als een goede grond bestaat voor de vrees van besmetting, mag een werknemer thuisblijven. Een collega die terugkomt uit een risicogebied kan bijvoorbeeld een gegronde reden vormen. In overleg met de werkgever moet dan gekeken worden naar een passende oplossing, zoals thuiswerken.

 

Recht op loon tijdens quarantaine?

Sinds 1 januari 2020 mag de werkgever enkel geen loon meer uitbetalen ingeval de oorzaak van het niet verrichten van arbeid hoofdzakelijk bij werknemer ligt. Vanuit die gedachte is de werkgever dan ook gehouden om gedurende de quarantaine periode het loon door te betalen. De werkgever zit immers niet voor z’n plezier in quarantaine (en voldoet zelfs aan een wettelijke plicht).

 

Wat kan de werkgever doen?

Werkgevers kunnen bij het UWV een beroep doen op werktijdverkorting als er tijdelijk onvoldoende werk is door gebeurtenissen die niet onder het normale ondernemersrisico vallen. Voorbeelden zijn natuurrampen of brand, maar ook de uitbraak van het coronavirus kan (en wordt inmiddels) als reden aangevoerd. Bedrijven die goedkeuring van het UWV krijgen kunnen voor een bepaalde periode een tijdelijke WW-uitkering aanvragen voor de niet-gewerkte uren. In de praktijk ontvangt de werknemer dan het normale loon, en ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten.

 

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Lisanne Kesting.

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »