Afbeelding

Overlast door festivalgeweld?


Overlast door festivalgeweld
De zomer komt er weer aan en dat betekent dat er ieder weekend meerdere festivals te vinden zijn in ons land. Goed nieuws dus voor de 23,3 miljoen festivalbezoekers die op circa 840 festivals in Nederland losgaan. Ten opzichte van 2012 kwamen er in 2017 bijna 130 nieuwe festivals bij, een stijging van zo’n 18%!

 

Dit is echter natuurlijk minder goed nieuws voor de mensen die liever niet worden betrokken bij al het festivalgeweld en zichzelf geconfronteerd zien met de negatieve gevolgen hiervan. Voor hen die wat meer op hun rust gesteld zijn is de naderende zomer wellicht een minder prettig seizoen. In deze blog zal ik een tweetal voorbeelden behandelen van omwonende die de festivalgangers liever zien gaan dan komen.

 

Emporium
Een inwoner uit Wijchen werd afgelopen jaar door de Raad van State in het ongelijk gesteld. De man woont vlakbij een recreatieterrein waar eens per jaar ‘Emporium’ wordt gehouden. Het dancefestival vindt reeds vanaf 2005 ieder jaar, eind mei plaats en duurt van 12 uur ‘s middags tot 12 uur ’s nachts. Voorafgaand aan de editie 2015 heeft de man zich beklaagd over de overlast welke de lopende festivalbezoekers teweeg brachten wanneer zij vanaf de pendelbushalte naar het feest toe liepen. De man vond dat hij door de 128 bussen met bezoekers onevenredig in zijn belang werd getroffen en verzocht derhalve om nadeelcompensatie voor die dag. De Arnhemse rechtbank kon zich vinden in het verhaal van de Wijchenaar en veroordeelde de gemeente Wijchen - die de vergunning voor Emporium verleent - tot een schadevergoeding van 400 euro.  De gemeente liet het hier niet bij zitten en is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Hier werd geoordeeld dat festivals tegenwoordig een normale maatschappelijke ontwikkeling zijn. Tevens heeft de overlast een beperkt karakter en is een festival van tijdelijke duur. Daarbij werd mede geoordeeld dat de man niet de enige was die kampte met overlast. Niet alleen liepen de festivalbezoekers langs zijn woning, maar ook langs dertig andere woningen in zijn straat.

De gemeente werd vervolgens in het gelijk gesteld. Enkel indien er schade optreedt die boven het normale risico uitstijgt, kan er aanspraak op schadevergoeding gemaakt worden. Daar was in dit geval geen sprake van.

 

Amsterdam Open Air
Een festival wat tevens ieder jaar terugkeert is ‘Amsterdam Open Air’ Tijdens de editie van 2016 protesteerde de bewonersvereniging tegen het verlenen van de vergunning omdat zij last hadden van het geluid. Tevens verzette zij zich, gesteund door een stichting, tegen de toenemende en onherstelbare schade welke het festival teweeg zou brengen aan het park, in het bijzonder aan de aldaar aanwezige flora en fauna.

 

Naar het oordeel van de rechtbank heeft het algemeen bestuur tot de conclusie kunnen komen dat het festival niet tot onomkeerbare schade aan de natuurwaarden van het Gaasperpark of de bodem leidt. Dat betekent dat het algemeen bestuur de tijdelijke omgevingsvergunning heeft kunnen en mogen verlenen.

Daarbij werd in aanmerking genomen dat het festival één keer per jaar plaatsvindt gedurende een korte periode. Hierbij wordt slechts gedurende twee dagen een deel van het park (geheel) afgesloten voor algemeen gebruik, waarmee rekening wordt gehouden met de omwonende die (dagelijks) van het park gebruik (willen) maken. Het algemeen bestuur heeft daar ook bij betrokken dat het Gaasperpark niet alleen toegankelijk is voor gebruik door de direct omwonenden, maar voor alle inwoners uit de regio Amsterdam. Daarnaast wil het stadsdeel ook meerdere doelgroepen bedienen, waaronder muziekliefhebbers, en wil het zich ook in bredere zin op de kaart zetten als een populaire locatie voor festivals, omdat dit de bewoners verbindt. Met de overlast voor omwonenden wordt verder rekening gehouden door middel van de voorschriften op het gebied van geluid. Met de natuur wordt rekening gehouden door het voorschrijven  van verschillende natuurbeschermings-maatregelen. Aangezien het festival verder niet tot onomkeerbare gevolgen voor de natuur en de bodem leidt, was de rechtbank van oordeel dat het algemeen bestuur hiermee blijk heeft gegeven van een duidelijke en evenwichtige belangenafweging, waarbij alle belangen zijn meegenomen.

 

Kortom
Het belang van de festivals en haar bezoekers gaat vaak voor op het belang van de omwonende welke overlast ervaren. Toch is schadevergoeding niet ondenkbaar indien er schade wordt geleden welke van dusdanige aard is dat deze boven het normale risico uitstijgt. Weten of dit bij u het geval is? Neemt u dan gerust contact op.  

 

 

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »