Afbeelding

Is het mogelijk een definitief geworden uitspraak aan te tasten?


Philippe Raaijmaakers

020-6181781

raaij@adadvocaten.nl

 

7 februari 2017 

 

Herroeping is een civielrechtelijk rechtsmiddel waar niet vaak gebruik van wordt gemaakt.

Op grond van artikel 382 Rv. kan een uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan op vordering van een partij worden herroepen indien aan één van de in dat artikel limitatief opgesomde gronden voor herroeping is voldaan:

a.      het berust op bedrog door de wederpartij in het geding gepleegd;

b.      het berust op stukken waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of bij gewijsde is vastgesteld, of

c.       de partij die na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Als het rechtsmiddel ‘herroeping’ niet binnen drie maanden wordt ingesteld nadat de grond voor herroeping is ontstaan en bij de eiser bekend is geworden, zal de rechterlijke uitspraak definitief onherroepelijk worden.

 

Dat het niet instellen van het rechtsmiddel ‘herroeping’ je duur kan komen te staan, blijkt uit de uitspraak van de Hoge Raad van 3 februari 2017 ECLI:NL:HR:2017:135 (klik hier voor deze uitspraak). Deze procedure speelde tussen een vader, zijn twee kinderen uit zijn eerste huwelijk en zijn tweede echtgenote.

 

De vader was in gemeenschap van goederen gehuwd met zijn eerste echtgenote, erflaatster. Erflaatster overlijdt op 21 mei 1985 zonder testament. De rechtbank oordeelt in een procedure over de verdeling van haar nalatenschap dat de vader en de twee kinderen ieder voor 1/3e deel erfgenaam zijn van erflaatster. Omdat de vader inmiddels voor de tweede keer in gemeenschap van goederen is getrouwd, worden zowel hij als de tweede echtgenote veroordeeld om mee te werken aan de verdeling van de nalatenschap van erflaatster. Ook wordt bepaald dat de schuld van de vader aan de twee kinderen voor hun erfdeel in de nalatenschap van erflaatster een gemeenschappelijke schuld is van zowel de vader als de tweede echtgenote, die inmiddels in scheiding liggen.

 

Dat dit geen juist oordeel is blijkt pas veel later wanneer de tweede echtgenote erachter komt dat de twee kinderen helemaal geen erfgenaam zijn van erflaatster omdat de vader, toen de kinderen nog minderjarig waren, de nalatenschap van hun moeder namens hen had verworpen. Daardoor zijn de twee kinderen nooit erfgenaam geweest van erflaatster, zodat de vader ook geen schuld aan zijn twee kinderen uit hoofde van hun erfdeel kan hebben en de tweede echtgenote uit hoofde van de gemeenschap van goederen dus ook niet. Toch mag het gerechtshof er geen rekening mee houden dat de twee kinderen voorafgaand aan die uitspraken hun aandeel in de nalatenschap hebben verworpen. In de uitspraken is immers bepaald dat de twee kinderen wel erfgenaam van erflaatster zijn en door de tweede echtgenote is geen (tijdig) beroep op herroeping gedaan. De eerdere uitspraken hebben dan ook gezag van gewijsde gekregen en zijn voor het gerechtshof op dit punt bindend.  

 

Conclusie

Iedere rechterlijke beslissing krijgt kracht van gewijsde vanaf het moment dat daartegen geen rechtsmiddel meer kan worden ingesteld. Nadat een rechterlijke beslissing kracht van gewijsde heeft gekregen is het dus nog wel mogelijk om een vordering tot herroeping in te stellen indien aan de vereisten daarvoor wordt voldaan. Wordt dit niet binnen de daarvoor gestelde termijn van drie maanden gedaan, dan krijgt de rechterlijke uitspraak definitief gezag van gewijsde en wordt deze onherroepelijk. Dat betekent dat in latere procedures van de juistheid daarvan moet worden uitgegaan, zelfs als naderhand blijkt dat dit niet overeenkomt met de werkelijkheid.

 

Denkt u redenen te hebben om een rechterlijke uitspraak te herroepen, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen dan met u nagaan of het raadzaam is om een rechterlijke uitspraak te herroepen.  

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »