Afbeelding

Is de coronacrisis reden om te stoppen met betalen van alimentatie?


Het coronavirus houdt inmiddels heel de wereld in zijn greep en heeft op ieder vlak veel invloed, zo ook op de economie. Veel mensen merken dit in hun inkomen. ZZP’ers kampen met verminderde omzet en horecapersoneel met een 0 uren-contract wordt niet meer ingeroosterd.

Welke invloed hebben deze wijzigingen nu op het betalen van partner- en kinderalimentatie?

 

Hoe is de alimentatie vastgelegd?
Allereerst is van belang hoe partijen de alimentatie hebben vastgelegd. De alimentatie kan zijn vastgelegd door de rechter in een beschikking. Of partijen hebben in onderling overleg afspraken gemaakt waar geen rechter aan te pas is gekomen. In beide situaties geldt dat wanneer één van de partijen de alimentatie wenst te wijzigen, dit niet zonder meer kan en zeker niet eenzijdig. Partijen zullen met elkaar in gesprek moeten gaan over de eventuele aanpassing van het bedrag. Het is uitermate belangrijk dat een vermindering van inkomen direct wordt gemeld aan de ex-partner.

 

Invloed van het inkomen op de alimentatie
Wanneer de onderhoudsgerechtigde (degene die de alimentatie ontvangt) een lager inkomen heeft, zou de alimentatie omhoog kunnen gaan. Wanneer de onderhoudsplichtige (degene die de alimentatie betaalt) een lager inkomen heeft, zou dat kunnen betekenen dat de alimentatie omlaag moet. Het simpelweg minder betalen brengt voor de onderhoudsplichtige het risico met zich mee dat de ex-partner (bij een onderliggende beschikking) het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsverplichtingen (LBIO) inschakelt. In het uiterste geval kan het LBIO zelfs tot beslaglegging van bankrekeningen of andere vermogensbestanddelen van de alimentatieplichtige overgaan.

 

Van belang bij het vaststellen van het uiteindelijke alimentatiebedrag is of de eerdere alimentatie is bepaald op basis van de maximale draagkracht en/of een jusvergelijking. Een (her)berekening kan uitsluitsel geven over het aangepaste bedrag.

 

Procedure
Partijen kunnen gezamenlijk afspreken wanneer het nieuw berekende bedrag kan ingaan, eventueel met behulp van een advocaat. Lukt het partijen niet om overeenstemming te bereiken, dan kan de partij die een wijziging verlangt dit door middel van een verzoekschrift (via een advocaat) indienen bij de rechtbank. Van belang daarbij is dat voldoende moet worden aangetoond dat sprake is van ‘gewijzigde omstandigheden’ die een verhoging of verlaging van het alimentatiebedrag verantwoorden. Wanneer  de inkomensvermindering maar van beperkte duur is en te verwachten valt dat het inkomen zich binnen een redelijke termijn zal herstellen, is het de vraag of een procedure zinvol is.

 

Vragen?
Hebt u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met mr. Lisanne Kesting.

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »