Afbeelding

Draagkracht kinderalimentatie na opname ouderschapsverlof


Na verbreking van een relatie of huwelijk hebben kinderen recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun kinderen totdat zij 21 jaar oud zijn. Om de hoogte van de onderhoudsverplichting te bepalen, moeten de behoefte van de kinderen en de draagkracht van beide ouders worden vastgesteld.

 

Behoefte en draagkracht kinderalimentatie

De behoefte en het eigen aandeel van beide ouders worden bepaald aan de hand van het netto gezinsinkomen van de ouders vóór de (echt)scheiding om de kinderen financieel niet slechter af te laten zijn. Op basis van de huidige inkomsten en uitgaven wordt vervolgens berekend in hoeverre beide ouders naar rato daadwerkelijk in staat zijn om bij te dragen in de behoefte. Bij het vaststellen van de draagkracht wordt onder meer rekening gehouden met het inkomen en kindgebonden budget. Als beide ouders samen genoeg draagkracht hebben om de behoefte van de kinderen te voldoen en de onderhoudsplichtige ten minste één dag per week zorgtaken uitoefent, kan een zorgkorting worden afgetrokken van de te betalen kinderalimentatie.

 

Draagkracht kinderalimentatie en ouderschapsverlof

Na een (echt)scheiding komt het vaak voor dat de inkomenssituatie van ouders verandert, waardoor één van hen minder geld kan bijdragen dan voorheen werd gedaan. In een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch stelde de vrouw zich (onder meer) op het standpunt dat de man slechts co-ouderschap wilde uitoefenen om minder kinderalimentatie te hoeven betalen. Zijn inkomen was na de scheiding verminderd, omdat hij zorgverlof opnam voor de uitvoering van de co-ouderschapregeling. Volgens de vrouw was het inkomensverlies van de man verwijtbaar en voor herstel vatbaar. Zij verzocht de rechtbank bij het vaststellen van zijn draagkracht dan ook geen rekening te houden met het opgenomen ouderschapsverlof.

 

Het gerechtshof was (met de rechtbank) van oordeel dat niet is gebleken dat de man het ouderschapsverlof opnam met een ander doel dan waarvoor het is bedoeld, te weten meer voor de kinderen kunnen zorgen. Kinderen hebben op grond van de wet ook na een scheiding recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door hun ouders. De man kan niet worden verweten dat hij ouderschapsverlof heeft opgenomen. Van hem kan in dat kader niet worden gevergd dat hij weer meer gaat werken om zijn oude inkomen terug te krijgen. Bij het bepalen van zijn draagkracht houdt het gerechtshof dus rekening met het ouderschapsverlof.

 

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »