Afbeelding

Digitale VvE-vergaderingen tijdens de coronacrisis


Op 21 april 2020 heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke wet COVID-19 aanvaard. Deze wet biedt op allerlei gebieden vanaf 16 maart jl. tot 1 september 2020 tijdelijke afwijkende bepalingen die noodzakelijk zijn vanwege (de gevolgen van) het coronavirus. Eén van de voorzieningen betreft het mogelijk maken van een digitale VvE-vergadering. Op deze manier kunnen dus zonder een fysieke bijeenkomst besluiten worden genomen.

 

Mocht uw VvE van deze digitale mogelijkheid gebruik willen maken, dan moet wel rekening worden gehouden met de in het splitsingsreglement opgenomen oproepingstermijn en het voorafgaand toezenden van de agendapunten. Aan het digitaal vergaderen zijn vervolgens de navolgende voorwaarden verbonden:

1)      de leden moeten de vergadering langs elektronische weg kunnen bijwonen;

2)      tot 72 uur voorafgaand aan de vergadering kunnen leden schriftelijk of digitaal vragen stellen over de onderwerpen die in de vergaderagenda zijn vermeld, maar ook tijdens de vergadering moet de mogelijkheid bestaan om vragen te stellen;

3)      de gestelde vragen moeten tijdens de vergadering worden beantwoord, waarbij zowel de vragen als de antwoorden ook digitaal toegankelijk moeten worden gemaakt;

4)      mocht aan punt 3 in redelijkheid niet direct gevolg kunnen worden gegeven, dan heeft deze afwijking geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming;

5)      het bestuur kan zelfstandig beslissingen nemen over het uitoefenen van het stemrecht voorafgaand aan of tijdens de digitale vergadering;

6)      vanwege de uitzonderlijke omstandigheden kunnen het bestuur of de voorzitter bepalen dat de vergadering tot goedkeuring van de jaarstukken en vaststelling van de begroting wordt uitgesteld met maximaal zes maanden.

 

Indien u vragen heeft over het nemen van VvE-besluiten of het laten vernietigen c.q. nietig verklaren hiervan, dan kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen. Stay safe!

Terug naar het overzicht
AD Advocaten
Roemer Visscherstraat 24
1054 EX Amsterdam

Telefoon 020 61 81 781

Fax 020 68 33 042

Direct contact »
Stel een vraag »