Nienke de Vos

Advocaat
Foto Mijn LinkedIn


Nienke de Vos is sinds 2001 verbonden aan AD advocaten en sinds 1998 advocaat. Zij heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Nienke stelt het belang van haar cliënten voorop en hecht aan een goede verstandhouding, persoonlijk contact en goede bereikbaarheid. Zij is geen ‘negen tot vijf’ advocaat en heeft een praktische benadering.
Dit alles natuurlijk met het oog op het best haalbare resultaat.

Haar praktijk bestaat grotendeels uit strafzaken, waaronder Wegenverkeers- en fiscale (straf)zaken. Tevens verleent zij rechtsbijstand aan jeugdige verdachten van strafzaken. Daarnaast heeft zij expertise op het gebied van procedures tegen het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijs (CBR), zaken waarin een alcoholslot wordt opgelegd en bij onderzoeken naar rijgeschiktheid.

Naast strafzaken behandelt Nienke civiele zaken, met name bouw-  en contractuele zaken, waaronder (ver)huurkwesties.

Verder verleent Nienke specialistische rechtsbijstand aan personen die gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische kliniek, op last van het Openbaar Ministerie. Dit rechtsgebied heeft veel raakvlakken met TBS.

In haar vrije tijd doet Nienke veel aan fotografie. Zij heeft in 2007 de Fotoacademie in Amsterdam afgerond. Dit heeft haar affiniteit met het intellectueel eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, vergroot.

 

Bijzonderheden / nevenactiviteiten
- Lid Amsterdamse Criminalistenclub

- Lid Psychiatrisch Juridisch Gezelschap
- Vereniging Kunst & Cultuur Recht.»